Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Optiska metoder i aktiva gruppantenner.

Optiska metoder i aktiva gruppantenner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Önnegren Jan
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-10-13
Rapportnummer: (FOA C 30725-3.1, 3.2)
Nyckelord optik, mikrovågor, aktiva gruppantenner, signaldistribution, lobstyrning, integrerad optik, 340, optics, microwaves, active aray antennas, signal distribution, beam steering, integrated optics
Sammanfattning Denna rapport behandlar användbarheten av optisk teknik i aktiva gruppantenner. De optiska metoder som främst behandlas är distribution av mikrovågssignaler, fördröjningsledningar och lobstyrning i aktiva gruppantenner. När det gäller signaldistribution behandlas direkt- och externmodulerade fiberoptiska länkar med koherent eller ickekoherent detektion. Optiska fördröjningsledningars konstruktion, prestanda och användbarhet beskrivs. Olika optiska lobstyrningssystem som bygger på ickekoherenta och koherenta optiska metoder beskrivs. Pågående forskningsprogram inom området optik/mikrovågor i främst USA och Europa beskrivs.
Abstract This report considers the usefulness of optical techniques in active array antennas. The optical methods described in this report are distribution of microwave signals, delay lines and beam steering in active array antennas. Signal distribution, directly- and externally modulated fiberoptical links with coherent or non coherent detection was studied. Construction, performance and usefulness of optical delay lines in active array antennas are described. Different optical beam steering systems with non coherent and coherent methods are described. Research programs in USA and Europe within the area of optics/microwaves are described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182