Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Codes on the unit sphere.

Codes on the unit sphere. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedby Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-10-22
Rapportnummer: (FOA C 30728-3.5)
Nyckelord sfäriska koder, gitter, gruppkoder, gränser, 380
Sammanfattning Vi behandlar problemet att packa så många klot som möjligt i en given volym. I rapporten summeras några av de föreslagna metoderna. Där ingår konstruktioner med gitter, gruppkoder, permutationsmodulation samt en konstruktion som utgår ifrån sammanlänkade koder. Konstruktionerna jämförs med existerande gränser för det maximala antalet punkter som går att placera på ytan av en n-dimensionell sfär så att avståndet mellan dem är minst Vp.
Abstract We consider the problem of packing as many equally sized spheres as possible into a given volume. The report is an overview summarizing some of the methods proposed. Included are lattice constructions, group codes, permutation modulation and a construction starting with code concatenation. The constructions are compared to known bounds on the maximal number of points that is possible to put on the n-dimensional sphere which all are at least at distance Vp from each other.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182