Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Object-oriented incremental map-generation for mobile robot navigation.

Object-oriented incremental map-generation for mobile robot navigation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alayan Hussein, Jungert Erland
Ort: Linköping
Sidor: 75
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-03-25
Rapportnummer: (FOA C 30729-3.4)
Nyckelord inkrementell kartgenerering, robotnavigering, objektrepresentation, konnektivitetsgrafer, objektorienterad analys, objektorienterad design, incremental map generation, robot navigation, object representation, connectivity graph, object-oriented analysis, object-oriented design, 370, 513442
Sammanfattning I detta arbete beskrivs en metod för kartering av den externa omgivningen för autonoma robotar. Den grundläggande modellen är huvudsakligen utvecklad för navigering inomhus och i begränsad utomhusmiljö. Den resulterande implementationen skall användas för inkrementell kartgenerering av robotens omgivning. Kartgenereringen innefattar också en lågnivåprocess. På denna nivå representeras fritt område i form av trapetsoider. På hög nivå genereras en konnektivitetsgraf som representeras på symbolisk form. En beskrivning av analys- och designmetoderna presenteras även i denna rapport.
Abstract An approach to map the external environment of an autonomous robot will be described. The model is designed mainly for indoor usage but has limited outdoor capabilities as well. The resulting implementation should be used for incremental mapping of the surrounding environment in which the robot is navigating. The map generation is a process on a low level. On the low level the free space is represented as a type of trapezoids. On top level a connectivity graph is generated and represented in symbolic form. A description of the analysis and design method will be presented in this work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182