Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av flervägsutbredning på MFSK. Komplement till FOA rapport C 30671-3.5.

Inverkan av flervägsutbredning på MFSK. Komplement till FOA rapport C 30671-3.5. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlson Gösta
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-11-19
Rapportnummer: (FOA C 30733-3.5)
Nyckelord HF, flervägsutbredning, löptidsskillnad, ortogonal MFSK, icke koherent detektering, bitfelsannolikhet, icke reducerbara nivåer, 380, multipath, differential delay, orthogonal MFSK, non-coherent detection, error rate, non-reducible error rate
Sammanfattning Det ortogonala och icke koherent detekterade MFSK-systemets bitfelsannolikhet behandlas här exakt analytiskt för godtyckligt M på KV 90 kanalmodeller. I FOA rapport C 30671-3.5 infördes för M>2 en beräkningsbesparande och något konservativ förenkling. Numeriska resultat redovisas för M=8. Den exakta analysen ger icke reducerbara fel understigande förenklingens med som mest faktorn 1/2 med den maximala avvikelsen runt löptidsskillnader enligt KV 90 kanalmodeller. Avvikelserna är helt försumbara för löptidsskillnader större än halva symboltiden.
Abstract The orthogonal and non-coherently detected MFSK-system is rigorously analysed concerning bit error rate for arbitrary M on KV 90 channel models in contrast to the conservative simplification made in FOA report C 30671-3.5. Numerical results are given for M=8. The rigorous analysis gives lower non-reducible error rates than the conservative simplification, at most a factor 1/2 with a maximum around the delays specified by the KV 90 channel modes. The deviations are completely negligible for delays greater than half the symbol time.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182