Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Borttagning av skymda ytor i datormodell för generering av IR-bilder.

Borttagning av skymda ytor i datormodell för generering av IR-bilder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedberg Carl
Ort: Linköping
Sidor: 64
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-12
Rapportnummer: (FOA C 30735-8.3)
Nyckelord IR, datormodell, CAD, sortering, transparens, HPTK, computer model, sorting, transparency, 390, 518352
Sammanfattning Rapporten behandlar sortering av trianglar och borttagning av skymda ytor i datormodell för generering av IR-bilder. Sorteringen är en avancerad djupsorteringsalgoritm med en egenutvecklad metod för att bestämma vilken av två trianglar som är närmast betraktaren. Vid borttagning av skymda ytor tar funktionen i programmet bort den delvis skymda triangeln och skapar nya trianglar för de delar som inte skyms av triangeln. Ytor kan ha transparens och denna används när temperatur och radians beräknas. De i rapporten beskrivna algoritmerna har implementerats och kompletterar ett tidigare gjort programpaket.
Abstract The report describes an algorithm for sorting triangles and removing hidden surfaces in a computer model for generation of infrared images. The algorithm is an advanced depthsorting algorithm with a novel method to decide which of two triangles that is closer to the observer. The novel function in the program, removes the partly hidden triangle and creates new triangles which corresponds to the parts of the original triangle that wasn´t hidden. Surfaces can be transparent and the transparancy is used when temperature and radiance are calculated. The algorithms that are described in this report have been implemented and added to an existing program.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182