Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Algorithms for a digital radio direction finding system in the HF band.

Algorithms for a digital radio direction finding system in the HF band. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Thomas B, Johansson H Thomas
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-12
Rapportnummer: (FOA C 30738-3.6)
Nyckelord Adcock, ankomstriktning, interferometer, radiopejl, 390, angle of arrival, radio direction finding, array processing, 533696
Sammanfattning Rapporten presenterar en översikt av metoder för riktningsbestämning av radiosignaler i kortvågsområdet och omfattar amplitudmätande system (Adcock), interferometrar och pseudo-dopplersystem. Arbetet har huvudsakligen koncentrerats till adcocktekniken som kommer att utnyttjas i ett operativt system under utveckling. Estimeringsalgoritmer för riktningsbestämning med hjälp av en 8-elements adcockantenn beskrivs och förbättringar av approximationsfel föreslås. Vidare presenteras rutiner för medelvärdesbildning av inkommande data samt kalibrering för att förbättra systemets prestanda. Slutligen redovisas resultat från simuleringar av de algoritmer som utvecklats.
Abstract The report presents an overview of methods for radio direction finding in the HF band, including phase difference to amplitude (Adcock) systems, interferometers and pseudo-Doppler systems. Most of the work is concentrated on the Adcock technique which is to be included in an operational system under construction. Estimation algorithms to determine the angle of arrival for an 8-element Adcock array are described and improvements for the reduction of approximation errors are suggested. Furthermore, routines for time averaging the incoming data and calibration are presented to increase the system performance. Finally, results from simulations of the developed algorithms are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182