Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

System för snabbsändning inom kortvågsbandet. Analys och förslag till förbättringar. Examensarbete vid LiTH.

System för snabbsändning inom kortvågsbandet. Analys och förslag till förbättringar. Examensarbete vid LiTH. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Albinsson Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 65
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-25
Rapportnummer: (FOA C 30742-3.5)
Nyckelord snabbsändning, kortvåg, M-FSK, felrättande kodning, 380, burst transmission, HF, error correcting codes, 518374
Sammanfattning Försvaret använder idag ett bärbart snabbsändningssystem för kortvåg som består av radio Ra 195 och snabbsändningsenhet DART 301. Snabbsändningsenheten sänder och tar emot alfanumeriska meddelanden. Meddelandesignalerna innehåller ingen felrättande kod och använder traditionella modulationsmetoder. Syftet med detta arbete är att analysera de prestandavinster som kan erhållas genom att ersätta DART 301 med en alternativ snabbsändningsenhet som utnyttjar effektivare moderna modulations- och kodningsförfaranden. Arbetet har utförts med hjälp av datorsimuleringar och litteraturstudier. För att kunna simulera prestanda har en diskret kanalmodell tagits fram. Det nuvarande systemets överföring med binär FSK har simulerats och jämförts med Reed-Solomon kodad M-är FSK. Rapporten redovisar resultaten av simuleringarna samt en möjlig implementering av den alternativa snabbsändningsenheten. Resultaten visar att, vid 1% meddelandefelssannolikhet, kan 8-FSK-systemet med RS(7,3) klara överföringen med 23 dB lägre SNR, jämfört med nuvarande system.
Abstract The Swedish national defence uses a portable system for burst transmission in the HF band, consisting of radio Ra 195 and burst transmission unit DART 301. The burst transmission unit receives and sends alphanumeric characters. The signals contain no error correcting code and use traditionary modulation methods. The purpose of this work is to analyse the improvements obtained by replacing DART 301 by an alternative burst transmission unit with more efficient modulation and coding methods. The work was performed by means of computer simulations and literature studies. To carry out the simulations, we used a discrete channel model that is based on the Gilbert-Elliott-model. The present binary FSK system was simulated and compared with Reed-Solomon coded M-ary FSK. The report presents the results from the simulations, and give a possible implementation of an alternative burst transmission unit. The results show that a system with 8-FSK modulation and an RS(7,3) correcting code, roughly yields an SNR-gain of 23 dB for 1% message error probability, compared to the present system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182