Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DETVAG-90. En implementering av Voglers metod för multipel kniveggsdiffraktion.

DETVAG-90. En implementering av Voglers metod för multipel kniveggsdiffraktion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Ingela
Ort: Linköping
Sidor: 47
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-08-11
Rapportnummer: (FOA C 30743-3.5)
Nyckelord knife edge diffraction, wave propagation, radio, numerical methods, kniveggsdiffraktion, vågutbredning, numeriska metoder, 380, 513504
Sammanfattning Rapporten som beskriver implementeringen av Voglers metod för multipel kniveggsdiffraktion är en delrapport inom projektet Detvag-90. Metoden är en av flera för beräkning av dämpning av radiovågor beroende på kniveggsdiffraktion i vågutbredningsmodellen Detvag. Voglers metod beaktar till skillnad från tidigare modeller i Detvag alla hinder samtidigt och tar hänsyn till beroendet dem emellan. Detta resulterar i en N-dimensionell integral som Vogler har presenterat ett lösningsförfarande för. Metoden för detta har implementerats i ett datorprogram. I rapporten beskrivs implementeringen av Voglers metod och problem med denna, såsom konvergensproblem och begränsningar i datorns representationsmöjligheter av stora tal. Dessutom jämförs Voglers metod med Giovanelis, en annan tidigare implementerad metod för kniveggsdiffraktion.
Abstract This is a report within the Detvag-90 project with a description of an implementation of Vogler´s method for calculation of multiple knife edge diffraction. The method is one among several for calculation of knife edge diffraction loss in the prediction model Detvag. Unlike earlier methods Vogler´s considers all obstacles at the same time. This method has been implemented into a computer program. The report treats problems arising in the implementation, like vonvergence and limits in the representation of large numbers in the computer. There is also a comparison between Vogler´s method and Giovaneli´s method, an earlier implemented method for knife edge diffraction.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182