Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Heuristic approach to the path planning problem in a raster map.

Heuristic approach to the path planning problem in a raster map. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Toller Eva
Ort: Linköping
Sidor: 83
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-06-16
Rapportnummer: (FOA C 30748-3.4)
Nyckelord kortaste vägen, färdvägsplanering, regelbaserade system, bildanalys, beräkningsgeometri, shortest path, path planning, rule-based systems, image analysis, computational geometry, 370, 518434
Sammanfattning Rapporten beskriver en metod för att hitta hinderfria, rimligt korta vägar mellan två punkter i en bild (ej kortaste vägen). Metoden arbetar direkt på en binär bild och använder sig av 17 st heuristikregler. Resultaten man får jämförs med en grafbaserad metod, som garanterar att det är den kortaste vägen som hittas. Systemet skrevs i programmeringsspråket CommonLisp, och implementerades på en Texas Instruments Explorer lispmaskin.
Abstract This report describes a method of finding an obstacle-free, reasonably short (not shortest) path between two locations in an image. The method operates directly on a binary image, and uses a set of 17 heuristic rules. The results of the method were compared with the results of a graph-based method, that guarantees that it is the shortest path that is generated. The work was implemented in the CommonLisp language, on a Texas Instruments Explorer Lisp machine.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182