Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av radarvarnardata med tonvikt på associering av sensorrapporter.

Analys av radarvarnardata med tonvikt på associering av sensorrapporter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jönsson Lena, Roldan-Prado Roberto
Ort: Linköping
Sidor: 52
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-06-29
Rapportnummer: (FOA C 30751-3.4)
Nyckelord RWR, ESM, Data analysis, data fusion, KBS, radarvarnare, dataanalys, datafusion, kunskapsteknik, 370, 513454
Sammanfattning Att precisera hotet från Lv-system utifrån data som registrerats av en flygburen radarvarnare är en omfattande uppgift som innefattar en rad svåra problem. Större delen av denna rapport ägnas åt problemet att bestämma vilka sensorrapporter som härrör från samma radaremitter. Detta görs för att information från samma emitter skall kunna associeras och utgöra grund för fortsatt analys så att t.ex. antalet aktiva Lv-system kan fastställas. Problemet är svårt när flera radaremittrar av samma typ är verksamma i samma riktning, och speciellt när dessa växlar operationsmoder, eftersom många alternativa lösningar då kan vara möjliga. Experimentella studier har genomförts som grundar sig på simulerade sensorrapporter i kombination med kunskap om olika emittertypers egenskaper. Genom att sålla bort omöjliga rapportkombinationer och att associera information från rapporter med vägledning av samhörighetsmått har "facitlösningen" i många fall kunnat återges, även i de fall då många rapporter varit inblandade och tidsavsnitt saknats. Det redovisade konceptet kan troligen även utnyttjas i andra datafusiontillämpningar. I rapportens inledande avsnitt ges exempel på metodproblem och på kunskap som kan utnyttjas när hot från Lv-system skall preciseras.
Abstract Threat assessment, based on data from an airborne radar warning receiver, involves several difficult tasks. The main part of this report deals with the specific task of how to associate data from the same radar emitter. This association task can be difficult when several emitters of the same type are active in the same direction, especially when they suddenly change operation modes, which generates many possible candidates for data combinations. In these cases, data have to be fused with prior information/knowledge to make a successful association possible. In order to investigate this problem, sensordata in form of pulse chain reports have been simulated, and different association processes have been developed and tested. One of these seems to be an efficient way of associating reports in a correct manner. This process or concept includes limiting the number of candidates for report combination by constraints, estimating the likehoods of possible pairs of reports, and clustering the reports directed by the estimates. The described concept can probably be used in other data fusion applications. In the initial parts of the report, examples are given of different problems of method concerning emitter assessment, as well as of different kinds of knowledge which could be used in this threat assessment application.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182