Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Armens underrättelsesystem. 1. Underrättelseprocessen.

Armens underrättelsesystem. 1. Underrättelseprocessen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Sverker
Ort: Linköping
Sidor: 66
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-04-26
Rapportnummer: (FOA C 30755-3.8)
Nyckelord command system, control systems, intelligence systems, intelligence proces, reconnaissance systems, computer simulation, ledningssystem, underrättelsesystem, spaningssystem, systemvärdering, datorsimulering, markstridsplanering, 350, 513813
Sammanfattning Armens ledningssytem definieras, varvid underrättelsesystemet inordnas i detsamma. Underrättelseprocessen defineras och struktureras. Vidare föreslås metoder för att värdera processtegen i olika effektmått. Slutligen föreslås konstruktionen av flera datorbaserade hjälpmedel som också skulle kunna vidareutvecklas för användning i utbildning och krigsorganisation.
Abstract The command and control system for the army is defined, including the intelligence system. The intelligence process is defined and structured. Methods for evaluation of process parts efficiency are proposed. Finally, the design of several computer based support systems, for use in training and combat, are proposed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182