Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimentell studie av taperade slitselement.

Experimentell studie av taperade slitselement. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlegrim Börje, Pettersson Leif, Vogel Agneta
Ort: Linköping
Sidor: 86
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-08-23
Rapportnummer: (FOA C 30758-3.2)
Nyckelord 340, 538381
Sammanfattning Rapporten redovisar experimentellt arbete som genomförts som ett led i att studera möjligheterna att realisera en bredbandig gruppantenn för cirkulär polarisation med mikrostripmatade taperade slitsar som antennelement. Dessa antennelement har karakteriserats och analyserats i en rad olika antennkonfigurationer i syfte att erhålla en så fullständig bild av dessa som möjligt. Tre grupper av antennkonfigurationer har studerats; linjär array, 2D-array samt ett korsat antennelement, där bl.a. storheter såsom antennvinst, strålningskarakteristik, fasgång, fascentrums läga samt polarisationstillstånd har studerats inom frekvensområdet 6-18 GHz. Trots vissa ofullkomligheter hos dessa antennelement har vi genom denna studie visat att det är möjligt att korsa taperade slitselement med erforderlig bandbredd så att cirkulär polarisation erhålls, dock ej med full vinkeltäckning.
Abstract Experimental work to study conditions for realisation of circular polarised broad band array antennas using micro strip fed slots as antenna elements is reported. Properties of the slot elements together with their fed networks have been studied in configurations such as a linear array, planar 2-dimensional linear polarised array and elements in an orthogonal configuration to generate circular polarisation. Properties such as antenna element gain, radiation characteristics, polarisation have been studied over the frequency range 6-18 GHz. Although shortcomings of the used orthogonal slot elements we have shown that it is possible to generate circular polarisation, within limited scan angles, over a frequency range of 6-18 GHz.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182