Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Use of Voronoi diagrams for qualitative matching.

Use of Voronoi diagrams for qualitative matching. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Norrman Stephan, Jungert Erland
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-09-28
Rapportnummer: (FOA C 30761-3.4)
Nyckelord Voronoidiagram, projektion, kvalitativa resonemang, symbolisk datafusion, Voronoi diagram, symoblic slope projection, qualitative reasoning, symbolic datafusion, 513442, 730
Sammanfattning FOA (Försvarets Forskningsanstalt) har utvecklat ett system kallat FLASH (FOA Laser Airborne Sounder for Hydrography). FLASH är helikopterburet och kan generera x-, y- och z-koordinater genom mätning av höjd eller djup med hjälp av en laser medan positioneringen sker med hjälp av ett GPS. En tillämpning för FLASHsystemet är detektering av mobila objekt. Det sker genom att två flygningar genomförs över samma område men vid olika tidpunkter. Höjdvärdena för varje x och y-koordinat från de två flygningarna kan sedan jämföras för att upptäcka forändringar. Ett problem i anslutning till detta berör slumpmässiga mätfel vid positionering med GPS. Denna rapport undersöker en metod för korrigering av sådana mätfel. Metoden använder kvalitativa resonemang för att jämföra objekt. Objekten består av polygoner som byggts upp med hjälp av Voronoidiagram. Resultaten visar att metoden inte klarar av att korrigera felen eftersom skillnaden mellan Voronoidiagrammen för de två bilderna från FLASH-systemet är för stora.
Abstract FOA (National Defence Research Establishment) has developed a system called FLASH (FOA Laser Airborne Sounder for Hydrography). FLASH is helicopter-borne and can determine x-, y- and z-coordinates by measuring height or depth with a laser while a global positioning system (GPS) takes care of the positioning. A question of interest is, can the FLASH system discover object movements on land, by flying over the same area at two different times and compare the z-values at each x- and y-coordinate, point of the two images, to see if something has changed? A problem with this approach is the position errors in the global positioning system. These errors are random with respect to their directions. This report investigates a method for correction of such errors. The method uses qualitative reasoning for matching of objects. These objects are polygons in a Voronoi diagram of the images from the FLASH system. The result showed that the method could not manage to correct the errors as the differences in the Voronoi diagrams of the two images were too big.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182