Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aspect estimation of an aircraft using library model silhouettes.

Aspect estimation of an aircraft using library model silhouettes. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lauberts Andris
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-08-11
Rapportnummer: (FOA C 30763-8.4, 3.4)
Nyckelord modellbaserad bildanalys, datorseende, geometriska modeller, silhuetter, 3D-orientering, model based image analysis, computer vision, geometric models, silhouettes, aspect angles, 370, 518434, HPLF
Sammanfattning Denna matchningsmetod baseras på ett bibliotek av silhuetter från 512 likformigt fördelade vyer av en flygplansmodell. Silhuetterna lagras som kedjekod i en tabellfil. Omskalade modellsilhuetter matchas mot en avståndstransform av objektsilhuetten. Skalningen görs mot den apparenta stordiametern av flygplansbilden. Modellsilhuetterna vrids i små steg kring ett med objektet gemensamt ytcentrum till bästa matchning. En kompakt grupp av så matchade närliggande modellvyer vägs samman till en optimal vyriktning. Motsvarande modellorientering definierar på så vis en optimal objektorientering. För att begränsa antalet möjliga orienteringar kan radar användas för att bestämma läga och banhastighet för objektet. Emellertid ger endast den geometriska aspektbestämningen uppgift om den ögonblickliga 3D orienteringen, vilken behövs för att säkert förutse en snabb flygmanöver.
Abstract This matching method uses a library of silhouettes of a model aircraft with 512 uniformly distributed orientations. The library contains silhouettes of aircraft aspects stored as chain code in a look-up table. Scaled model silhouettes are matched to a distance transform map of the object silhouette. The scaling is according to the apparent major diameter, being a relatively rotation invariant quantitity. After translation to a common centre of area, the silhouettes are rotated in discrete angular steps until best fit model-object. The best matched views, constrained within a small group of nearby aspect directions, are added vectorially using inverse fit errors as weights to yield an optimum aspect direction. The corresponding aspect angles define the model orientation, and therefore give an estimate of the object orientation. Optionally, radar gives position and velocity of the object, restricting the number of possible views. However, only the aspect matching method supplies the instantaneous 3D orientation needed for accurate prediction of an evasive flight maneuver.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182