Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av vågformer för bistatiska radarsystem.

Analys av vågformer för bistatiska radarsystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Oreborn Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 50
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-10-14
Rapportnummer: (FOA C 30765-3.3)
Nyckelord ambiguity function, autocorrelation function, bistatic radar, waveforms, autokorrelationsfunktion, bistatisk radar, flertydighetsfunktion, vågformer, AIMT Etapp 2 bistatiska radarsystem, 543362, 360
Sammanfattning Sändare och mottagare hos bistatiska radarsystem är fysiskt åtskilda. Detta faktum ger större frihet vid valet av vågformer, ty kontinuerliga vågformer (CW) kan då användas. Denna rapport studerar hur traditionella pulskompressionskoder kan analyseras och förbättras vid övergång till CW, med hänsyn till att sändaren ska vara svårupptäckt.
Abstract The transmitter and receiver of Bistatic Radar Systems are located at different positions. It is therefore possible simultaneously to transmit and receive. This opens up the possibility of using CW signals. This report shows how traditional pulse compression codes can be analysed and enhanced, when adjusted to CW, with special attention paid to elude detection.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182