Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Geografiska informationssystem och andra verktyg för hantering av rumslig information.

Geografiska informationssystem och andra verktyg för hantering av rumslig information. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bråmå Åsa
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-08-23
Rapportnummer: (FOA C 30766-3.4)
Nyckelord geographical information systems, GIS, digitized maps, display systems, geografiska informationssystem, digitala kartor, lägespresentation, symbolisk datafusion, 370, 513442
Sammanfattning Datorbaserade verktyg för hantering av geografiskt relaterad information blir allt vanligare inom försvaret. Verktyg finns för alla tillämpningsnivåer, allt från enklare presentationssystem till mycket avancerade geografiska informationssystem. I rapporten beskrivs ett urval av system och verktyg som på olika sätt har anknytning till försvaret.
Abstract The use of spatial information management tools in defence related applications is increasing. Tools exist for all levels of application, from relatively simple display systems to very advanced geographical information systems. In this report a selection of systems and tools developed and/or used by the Swedish Defence is described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182