Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Windowsimplementering av vågutbredningsmodell.

Windowsimplementering av vågutbredningsmodell. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekström Christina
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-08-23
Rapportnummer: (FOA C 30767-3.6)
Nyckelord wave propagation, Windows, DLL, transmission loss, Visual Basic, vågutbredning, transmissionsförlust, Mjollner, 390, 518372
Sammanfattning Föreliggande arbete beskriver hur man implementerar en enkel vågutbredningsmodell i Windowsmiljön. Modellen är implementerad som en DLL-fil (Dynamic Linked Library) och är därmed en generell modul för Windows. Avsikten är att man vid programutveckling under Windows, i t. ex. Visual Basic eller C, skall kunna anropa denna modul då man behöver göra vågutbredningsberäkningar.
Abstract This thesis is describing how to implement a simple model of wave propagation for Windows. The model is implemented as a DLL-file (Dynamic Linked Library) and is therefore a general module for Windows. The intention is that when developing a program for Windows, e.g. Visual Basic or C, this module can be called when calculations of wave propagation are needed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182