Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Interface mellan digital kompass och radiostyrd helikopter.

Interface mellan digital kompass och radiostyrd helikopter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekström Christina
Ort: Linköping
Sidor: 8
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-08-23
Rapportnummer: (FOA C 30768-3.6)
Nyckelord digital compass, interface, digital port, BCD-code, strobed mode, sum and dump filter, power steering, serial to parallel converting, digital kompass, BCD-kod, strobad kod, servostyrning, serie till parallellomvandling, Mjollner, 390, 518372
Sammanfattning Som ett hjälpmedel att navigera en semiautonom minihelikopter kan man t. ex. använda en digital kompass. Föreliggande arbete beskriver hur man kan skapa ett interface mellan en digital kompass (KVH C100) och en minihelikopters styrservon.
Abstract As a tool to navigate a semiautonomous mini helicopter one can use a digital compass. This thesis is describing how to create an interface between the digital compass (KVH C100) and the controlling servos in the mini helicopter.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182