Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sextonde URSI-kongressen. Tjänsteresa till Kanada och USA.

Sextonde URSI-kongressen. Tjänsteresa till Kanada och USA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eklund Folke, Lundbom P-O, Wickerts S, Åbom C, Lundquist Nils-Henrik
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1970
Publiceringsdatum: 1970-01-01
Rapportnummer: (FOA C 3624-60, 68)
Nyckelord radiovågor, radioteknik, radiovågutbredning, jonosfärfysik

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182