Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anti-kolinesteras antikroppars effekt på enzymaktivitet och fosforylering av acetylkolinesteras från Torpedo marmorata.

Anti-kolinesteras antikroppars effekt på enzymaktivitet och fosforylering av acetylkolinesteras från Torpedo marmorata. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonsson Ingemar, Rosqvist Roland, Puu Gertrud, Heilbronn Edith
Ort: Umeå
Sidor: 40
Utgivningsår: 1980
Publiceringsdatum: 1980-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40119-C3(C1))

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182