Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framställning av en fluorokrom för tioler. N-(4-(7-dietylamino-4 metylkumarin-nrin-3-yl)fenyl)maleimid (CPM9.

Framställning av en fluorokrom för tioler. N-(4-(7-dietylamino-4 metylkumarin-nrin-3-yl)fenyl)maleimid (CPM9. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stjernlöf Peter
Ort: Umeå
Sidor: 23
Utgivningsår: 1985
Publiceringsdatum: 1985-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40210-C3)
Nyckelord Syntes, kumarinofenylmaleimid, fluorokrom, mikrofluorimetri, tioler, kolinesteras, CPM, c-skyddsteknik

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182