Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bestämning av droppstorlek och markbeläggning med hjälp av indikeringspapper.

Bestämning av droppstorlek och markbeläggning med hjälp av indikeringspapper. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandberg Maria
Ort: Umeå
Sidor: 0
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40250-4.6)
Sammanfattning En metod har tagits fram, för att med hjälp av indikeringspapper bestämma droppstorlek och markbeläggning. Sambandet mellan droppens storlek och dess utbredning på indikeringspapper har studerats vid några olika anslagshastigheter och temperaturer. Arbete har resulterat i en droppmall som kan användas för att bestämma droppstorleken direkt i fält. Metoden har testats vid storskaliga fältförsök med ett övningsämne. Man fann därvid att den går enkelt och relativt snabbt att använda, men att den är mindre noggrann än traditionella kemiska analysmetoder.
Abstract A Method was developed for the determination of droplet size and ground contamination using detection papers. The relation between droplet size and distribution on detection papers was studies at different impact velocities and temperatures. This work resulted in a droplet template which can be used in order to determine the droplet size directly in the field. The method was tested in large scale field trials using a training agent. The method was easy to use and relatively fast, but less accurate than traditional chemical analytical methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182