Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CISK 2 - Vapenverkan. Konsekvenser för civilbefolkningen vid olika skyddsalternativ. Delrapport 4 - Kemiska stridsmedel.

CISK 2 - Vapenverkan. Konsekvenser för civilbefolkningen vid olika skyddsalternativ. Delrapport 4 - Kemiska stridsmedel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Runn Per, Koch Bo, Nyren Kenneth, Andersson Jan-Olof, Träff Mona, Thaning Lennart
Ort: Umeå
Sidor: 48
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40253-4.9)
Nyckelord Chemical weapons, shelter, protective equipment, civilian protective mask, civilian population, injuries, toxicity
Sammanfattning Denna rapport ingår i projekt "CISK" som har haft till syfte att ta fram underlag åt främst Statens Räddningsverk, SRV, för deras arbete att till regeringen ge en samlad syn på befolkningens behov av skydd. Delrapporten behandlar konsekvenser för civilbefolkningen vid simulerade anfall med kemiska vapen mot ett antal orter i Sverige och hur olika typer av skydd, agens, uppehållsplatser och beteenden påverkar skadeutfallet. Resultatet visar att, om tillgången på kollektiva C-skyddsrum är otillräcklig, de viktigaste åtgärderna för att minska skadorna bland civilbefolkningen är en korrekt förvarning, inomhusvistelse i kombination med civil C-skyddsmask och relevant information till befolkningen efter angreppet.
Abstract This report is a part of the "CISK" project. The aim of the "CISK" project was to give support to the Swedish National Rescue Services Board (SRV), which has been required by the Swedish government to give a comprehensive analysis of the civilian population´s need for shelters and other protective measures in war. In this report the consequences for the civilian population during a number of simulated attacks with chemical weapons directed against four Swedish cities are studied. It describes the effect on the possible injuries of different types of shelter, chemical agents, protective equipment and behaviour. The result is that, if the access to shelters with collective protection against chemical agents in insufficient, the most important measures to reduce injuries among the civilian population are, a working alarm system, staying indoors in combination with a civilian protective mask, and relevant information to the civilian population.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182