Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EASYFORM. Användarhandledning.

EASYFORM. Användarhandledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rejnus Lars
Ort: Umeå
Sidor: 168
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40254-4.5)
Nyckelord UIMS, user interface, Dialogue style, användargränssnitt, dialoghantering
Sammanfattning Vid utveckling av programvara har det visat sig att dialogen med användaren vanligtvis kräver den största arbetsinsatsen och att denna del även omfattar den största delen av programkoden. Detta problem förstärks alltmer när dialoghanteringen skall ske med hjälp av kommandospråk, formulär, menyer, pekdon etc. Dagens system som benämnes User Interface Management System används oftast på arbetsstationer tillsammans med avancerade grafiska terminaler. System finns även framtagna för stordatormiljö, där man förutsätter avancerade grafiska terminaler. EASYFORM är ett hjälpmedel för utformning av användargränssnitt tillsammmans med ANSI-terminaler. EASYFORM tillåter hantering av ett eller flera avancerade kommandospråk (fackspråk), formulär och menyer. EASYFORM har ett väl definierat applikationsgränssnitt. Systemet baseras på användning av en databashanterare enligt relationsdatamodellen vilket medför att man erhåller liten maskinberoende del. Vid framtagning av ett system utgår man från ett färdigt ramverk som sedan transformeras till ett helt eget system. Hjälpmedlen för hantering av menyer, formulär och fackspråk kan ligga kvar i den utvecklade applikationen, vilket i hög grad underlättar det framtida underhållet.
Abstract For modern software systems, the dialogue with the user generally requires the main part of the program code and thus most of the work. This problem is increasing more and more, when the dialogue is constructed with a combination of command language, forms, menues and icons. A new class of support systems, User Interface Management Systems, UIMS, is now available. These systems facilitate, to a great extent, the development of the user interfaces, and they give uniform and maintainable software. There are systems chiefly for work stations and personal computers. For ANSI-terminals, most systems are based on the use of command languages, forms and menues. EASYFORM is based on the use of all three dialogue styles. The primary level is the command language. A relational database handler is used to store the command languages, formulas, menues and texts. EASYFORM is a framework which is adapted to the existing needs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182