Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Räddningstjänst i C-miljö.

Räddningstjänst i C-miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Jan-Olof, Kristensson Per-Åke, Träff Mona
Ort: Umeå
Sidor: 42
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40256-4.6)
Nyckelord Civil defence service, persistence, chemical warfare, transfer hazard, contamination, protective clothing, permeation
Sammanfattning Vid insats av civil röjnings- och räddningspersonal i ett C-belagt område föreligger alltid en risk att C-stridsmedel överförs till personerna. Syftet med föreliggande rapport har varit att kartlägga de moment i räddningsarbetet som utgör en sådan risk för en undsättningsstyrka. Undersökningen omfattade också, att med laboratoriemetod (permeationsprov) prova lämpliga beklädnadsmaterials skyddsegenskaper mot kemiska stridsmedel. I rapporten redovisas hur similisubstans för nervgasen VX respektive senapsgas överfördes till personer som utförde undsättningsverksamhet. Röddningsinsatserna genomfördes i ett belagt område inom den så kallade Ruinstaden vid Roserbergs övningsområde. Den viktigaste slutsatsen av fältförsöket är att denna typ av undsättningsverksamhet kan medföra betydande risker för dåligt skyddad personal. Resultaten från permeationsproven visar att kombinationen av larmdräkt och separat koltygsunderställ kan ge ett tillfredsställande skydd.
Abstract When civil defence service personnel must perform outdoor activities in an area contaminated with persistent chemical warfare agents, there is always a certain risk for the personnel. Field trials on a small scale were carried out to study the transfer hazard from liquid contamination. Laboratory permeation tests were made on different combinations of protective clothing. Four types of operations were carried out by civil defence service personnel in a special ruintown contamianted by trialling agents for VX and mustard gas. The results show that this type of civil defence operation will cause a transfer hazard for all personnel taking part in the operation. However, in order to gain a better understanding of the risk and to develop better protective clothing and equipment as well as a better basis for tactical decisions, there is a need for full scale field trials.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182