Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Acetylkolinesteras från Torpedo californica: Gentekniska studier i Escherichia coli.

Acetylkolinesteras från Torpedo californica: Gentekniska studier i Escherichia coli. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bucht Göran, Koch Mona, Jaurin Bengtåke
Ort: Umeå
Sidor: 32
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40260-4.4)
Nyckelord Acetylkolinesteras, kloning, expression, molekylärbiologi, Torpedo californica, Escherichia coli
Sammanfattning Vid nervgasförgiftning förenar sig nervgasmolekylerna med det enzym (acetylkolinesteras) som sönderdelar signalsubstansen acetylkolin. Sönderdelningen hämmas, vilket leder till konstant muskelsammandragning med kramp och förlamning som följd. Gentekniken erbjuder möjlighet att producera acetylkolinesteras (AChE) i stora mängder. Detta kan utnyttjas för att bygga upp indikeringsmetoder för nervgaser samt användas för sanering av dessa. Ökad kunskap om AChE på molekylärnivå innebär ökade möjligheter till profylax och terapi mot nervgasförgiftning. Rapporten beskriver gentekniskt arbete med enzymet AChE från darrockan Torpedo californica. Genen (DNA) för AChE klonades till bakterien Escherichia coli. Med molekylärbiologiska metoder modifierades AChE-genen så att enzymet kunde produceras i E. coli-bakterien. Arbetet utgör en grund för fortsatta studier där AChE dels ska produceras i s k eukaryota celler, och där nya och modifierade former av AChE ska tas fram och analyseras med avseende på struktur/funktionssamband.
Abstract Upon nerve agent poisoning, the nerve agent molecules associate with the enzyme (acetylcholinesterase) that hydrolyzes the neurotransmittor acetylcholine. This results in continuous muscle contraction, followed by spasm and paralysis. Recombinant DNA technology makes it possible to produce acetylcholinesterase (AChE) in large amounts. This may be useful for development of methods for nerve agent detection, and for decontamination purposes. An increased knowledge about AChE at molecular level will enhance the possibilities for prophylaxis and therapy against nerve agent poisoning. This report describes gene technological studies with the enzyme AChE of the ray Torpedo californica. The gene (DNA) encoding AChE was introduced to the bacterium Escherichia coli. The AChE-gene was modified for optimal production of the enzyme in E. coli. The work represents a basis for further studies where AChE is to be produced in eucaryotic cells, and where new and modified forms of AChE are made ana analyzed with respect to structure/function relationship.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182