Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Luftindikeringssystem C för ubåt typ A19.

Luftindikeringssystem C för ubåt typ A19. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägglund Lars, Nyholm Sune
Ort: Umeå
Sidor: 34
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40263-4.6)
Nyckelord Ubåt, luftindikeringssystem, kemiska stridsmedel, indikering
Sammanfattning Ett luftindikerinssystem för ubåtar har testats i full skala med bl a kemiska stridsmedel. Arbetet har syftat till att välja material, som är inerta mot kemiska stridsmedel. Detta krav uppfylls av teflon och liknande material men inte av metaller. Olika nivåer på provtagningsflödet har testats för att snabbt och utan förluster uppmäta rätt gaskoncentration. Andra parametrar såsom temperaturens och fuktens inverkan har belysts. En lämplig procedur för mätning föreslås. Utvärdering av mätinstrument, som passar detta indikeringssystem redovisas i en kommande rapport.
Abstract An air detection equipment for CW agents and training agents has been examined. This report emphasizes the importance of choosing the right material for the equipment - loss of chemical agents is inevitable unless the material is inert. Teflon, for example, is a material which fulfils this demand. Different sample air flows have been tested to achieve a rapid and correct vapour concentration. Other parameters such as temperature and humidity have been evaluated. A suitable method of air sampling is discussed but no evaluation has been made of any analytical instruments and their suitability for this detection.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182