Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Identifiering av bakterier och virus med DNA-prober.

Identifiering av bakterier och virus med DNA-prober. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Norlander Lena, Macellaro Anna, Bölin Ingrid
Ort: Umeå
Sidor: 27
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40267-4.4)
Nyckelord Identification, hybridization, bacteria, viruses, biological warfare, labelling
Sammanfattning Gentekniken har medfört ökade möjligheter för identifiering av B-stridsmedel. En av de nya metoderna är probe-diagnostik, som har en bred applikation med avseende på såväl organism (bakterier, DNA- och RNA-virus) som typ av prov. B-stridsmedel kan påvisas med hjälp av en grupp- eller artspecifik probe, som binder till motsvarande DNA- eller RNA-sekvens. Med en kombination av prober kan en gentekniskt förändrad organism identifieras, där dels värdorganism, dels tillförd egenskap t ex information för toxinproduktion, kan anges. Kommersiell utveckling av inmärkningssystem som är fullgoda alternativ till radioaktiva prober, gör användning av prober till ett attraktivt komplement till konventionell diagnostik.
Abstract Development of gene technology has resulted in enhanced possibilities to identify B-agents. One of the new methods is probe-based hybridization. This technique can be used to detect organisms regardless of type (i.e. bacteria, DNA- and RNA-viruses) and source. Biological agents can be identified by the use of group- or species-specific probes, which bind to the complementary DNA or RNA sequences. Recombinant organisms might be identified by the use of a combination of such probes, one specific for the host organism, the other for the new property. Commersial products for non-radioactive labelling of probes have made the hybridization procedure an attractive alternative to routine diagnostics.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182