Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

First international medical congress on chemical warfare agents, i Mashhad, Iran, 13-16 juni, 1988. Reserapport.

First international medical congress on chemical warfare agents, i Mashhad, Iran, 13-16 juni, 1988. Reserapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Granbom Per Olof, Runn Per
Ort: Umeå
Sidor: 24
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40268-4.6)
Nyckelord Iran, medicinsk kongress, kemiska stridsmedel, senapsgas, nervgas, skadeverkan, behandling, skydd
Sammanfattning Rapporten ger en sammanfattning av kongressen och de medicinska föredrag som gavs. Innehållet i en utställning över skyddsmateriel redovisas.
Abstract The report is a summing up of the congress and the medical lectures, which were given. The content in an exhibition of protection equipment is described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182