Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Antikroppsbaserad detektion av bakterier och virus. Metoder för 90-talet.

Antikroppsbaserad detektion av bakterier och virus. Metoder för 90-talet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lilliehöök Bo, Engberg Birgitta, Norlander Lena
Ort: Umeå
Sidor: 22
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40271-4.4)
Nyckelord Diagnostik, identifiering, antikroppar, bakterier, virus, B-skydd
Sammanfattning Identifiering av smittämne krävs för utredningar av epidemiutbrott och eventuella B-angrepp, samt är ett hjälpmedel för behandling av infektionspatienter. Det finns ett flertal snabba och känsliga diagnostikmetoder som använder antikroppar som bindande molekyler. Genom ökad tillgång till s k monoklonala antikroppar har dessa metoders specificitet väsentligt förbättrats. antikroppsbaserade identifieringsmetoder används emellertid idag endast i begränsad omfattning inom klinisk rutindiagnostik och i undantagsfall för miljöprover. Introduktion av biosensorer och metoder att producera antikroppslika molekyler kan, under 90-talet, ge nya möjligheter för detektion av bakterier och virus i patientprover och i miljöprover.
Abstract Detection of infectious agents is required for investigations of epidemics and possible assaults by biological warfare, and is an aid for treatment of infected patients. There are several rapid and sensitive antibody dependent diagnostic methods. With increasing access to monoclonal antibodies, the specificity of these methods has been considerable improved. However, antibody dependent detection methods are today only used to a limited extent in clinical routine procedures and only in exceptional cases with environmental samples. The introduction of biosensors and methods to produce antibody equivalent molecules may, in the next decade, result in new possibilities for detection of bacteria and viruses in samples from patients and from the environment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182