Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bioelektronik - en litteraturstudie.

Bioelektronik - en litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ohlsson Per-Åke, Olofsson Göran, Puu Gertrud, Sellström Åke
Ort: Umeå
Sidor: 19
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40272-4.6,4.9)
Nyckelord Bioelektronik, biosensorer, biochips, bioenergi
Sammanfattning Föreliggande litteraturöversikt belyser sammanfattande utvecklingen inom tre delområden, BIOSENSORER, BIOCHIPS och BIOENERGI, som alla ryms inom det vidare begreppet BIOELEKTRONIK. Forskningsområdet BIOSENSORER syftar till att utnyttja biokemiska "komponenter" för konstruktion av selektiva och känsliga sensorer. FOA ABC-skydd driver projektet BIOSENSORER, för att utveckla en generell indikeringsutrustning, som utnyttjar membranbundna proteiner. Med forskningsområdet BIOCHIPS - BIODATORER avses här det område inom BIOELEKTRONIK som försöker utnyttja biokemiska "komponenter" eller analogier för att effektivisera dagens elektroniska utrustning. Med BIOENERGI avses här det område inom BIOELEKTRONIK som utnyttjar biokemiska "komponenter" eller analogier för att skapa bättre solceller eller bränsleceller. Även om forskning rörande membranproteiner som immobiliserats på en halvledar- resp elektrodyta är av mycket stort intresse för områdena BIOCHIPS - BIODATOR - och BIOENERGI, har dessa ännu inte utvecklats tillräckligt för att rymma "lättköpta" applikationer för försvarsbruk.
Abstract Present review on Bioelectronics discuss the development and the potentials of Biosensors, Biochips and Bioenergy. Research of this establishment aims at developing a general purpose Biosensor to be used for the detection of B- and C-warfare agents. This Biosensor is to be based on membrane bound proteins reconstituted into artificial cell membranes deposited on electrode surfaces by Langmuir-Blodgett technique. Development of Biochips and Bioenergy has great potentials for the defence. Although research intensive these areas, however, at present contains little that is easy to adopt for the defence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182