Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kemisk analys av spårämnen från explosivämnen.

Kemisk analys av spårämnen från explosivämnen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lakso Hans-Åke
Ort: Umeå
Sidor: 27
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40274-8.2)
Nyckelord Adsorbentrör, gaskromatograf, termisk desorption, sprängämnen, EC-detektor, Tenax, TD-injektor, ångtryck, HPV
Sammanfattning Ett försök att dektektera sprängämnesgas i luft från minfält har gjorts. Vid försöken användes ett detektionssystem bestående av adsorbentrör och gaskromatograf med selektiv detektor. Försöken visar att om detektion skall vara möjlig måste sprängämnet ha ett högt ångtryck (dvs avge mycket gas till omgivningen) samt att inkapsling av sprängämnet ej får förekomma. Sammanfattningen av arbetet blir att med dagens analysteknik är det inte möjligt att mäta avgivningen från ett minfält för att på detta sätt spåra minor.
Abstract A attempt to detect explosive vapour in the air from mine-fields was carried out. The method of analysis consisted in using adsorbent tubes and a gas chromatograph with selective detector. The work shows that if detection is to be accomplished, the explosive agent must have a relatively high vapour pressure, e.g. give off a lot of gas to the surrounding atmosphere, and that encapsulation of the explosive must not be applied. In brief, when tracking explosives, it is not possible to measure the give offs from mine-fields by using analysis techniques of today.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182