Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Immobilization of proteins on solid surfaces. Pres. at the NATO Advanced Study Research workshop on analytical uses of immoiblized biological compounds for detection, medical and industrial uses.

Immobilization of proteins on solid surfaces. Pres. at the NATO Advanced Study Research workshop on analytical uses of immoiblized biological compounds for detection, medical and industrial uses. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olofsson Göran, Jönsson Ulf
Ort: Umeå
Sidor: 11
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40275-4.6)
Nyckelord Acetylcholine, antibody, antigen, biosensors, bioluminescence, ellipsometry, enzyme, immobilization, orientation, nerve agents
Sammanfattning Biosensorer som baseras på en affinitetsreaktion mellan t ex enzym/substrat eller antikropp/antigen visar på behovet av teknik för ytmodifiering och immobilisering. Olika optiska och elektrokemiska metoder kan användas för att följa reaktioner, endera kinetiskt eller vid jämvikt. De flesta av dessa metoder kräver stabila och reproducerbara skikt av molekyler med affinitet till det ämne som skall mätas. Dessutom bör - för att öka känsligheten - sådant som molekylernas orientering och omgivande miljö - helst icke denaturerande beaktas. Det är möjligt att kovalent koppla biomolekyler till ytor på ett stabilt och reproducerbart sätt. För att förbättra den omgivande miljön och samtidigt öka mängden immobiliserande molekyler kan agarose eller motsvarande material användas. Exempel på några olika applikationer ges. Materialet är en sammanfattning av forskningen inom biosensorområdet vid FOA 1980 till 1985 och presenterades vid "The NATO Advanced Research Workshop on Analytical Uses of Immobilized Biological Compounds for Detection, Medical and Industrial Uses", Florens, Italien, 4-8 maj 1987.
Abstract Biosensors, based on an affinity reaction between e.g. enzyme/substrate or antibody/antigen, focuses the interest on surface modification and immobilization techniques. Various electrochemical and optical methods can be used to monitor the interaction either kinetically or at equilibrium. Many of these methods require a stable and reproducible layer of molecules with affinity for the substances to be measured. Furthermore, to obtain appreciable sensitivity and specificity, such aspects as molecular orientation and a non-denaturating environment are important. Stable and reproducible layers of biomolecules such as proteins can be obtained by controlled covalent coupling to a well defined surface. To improve environmental conditions and increase the amount of immobilized molecules - in applications where that is desirable - matrixes of agarose can be used. We exemplify some of the aspects above by presenting results from experiments such as: - Protein A used for orientation of immunoglobulins in immunosensors. - AChE immobilized to agarose gelbeads for nerve agent detection. - Firefly Luciferase immobilized to agarose gelbeads for ATP analysis. - Determination of choline and acetylcholine in brain tissue by high-performance-liquid chromatography (HPLC), with postcolumn reactor of enzymes bound to agarose and electrochemical detection.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182