Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Zink- och titanrök : kemisk sammansättning och fysikaliska egenskaper.

Zink- och titanrök : kemisk sammansättning och fysikaliska egenskaper. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Cassel Gudrun, Fredriksson Sten-Åke, Fängmark Ingrid
Ort: Umeå
Sidor: 43
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40277-4.9)
Nyckelord Rök, ZnCl2, TiCl4, partikelstorlek, sammansättning, analys
Sammanfattning Rök från pyrotekniska röksatser baserade på zink/hexakloretan och titandioxid/hexakloretan har undersökts med avseende på koncentrtioner, partikelstorleksfördelning och kemisk sammansättning. Analyserna har visat att zinkröksatsen förbränns till zinkhydroxisyror, som är starka syror och ger frätande effekter när aerosolen deponeras i lungan. Däremot tyder analyserna av röken från titandioxidröksatsen på att den bildade titantetrakloriden hydrolyseras i luften före inandning och att den sura komponenten, klorväte, absorberas redan i de övre luftvägarna. Ett flertal klorerade organiska ämnen har påvisats i rök från båda facklorna, några av dessa med kända toxiska och mutagena egenskaper, t ex hexaklorbensen, hexaklorbutadien, hexaklorcyklopentadien samt klorerade dibensofuraner och dioxiner. Denna undersökning visar att mängden bildaade organiska biprodukter är högre vid förbränning av titandioxid/hexakloretanfacklan än med zink/hexakloretanfacklan.
Abstract Smoke was generated from zinc/hexachloroethane and titanium dioxide/hexachloroethane pyrotechnical mixtures in a closed space. The following parameters were investigated: smoke concentration, particel size distributions and chemical composition of the smoke. Zinc hydroxy acids, which are strong acids, are formed during combustion of the zinc munition. The titanium tetrachloride formed in smoke from the titanium dioxide munition will rapidly hydrolyze to hydrogen chloride and titanium dioxide. Several chlorinated organic substances are formed from both types of smoke munitions during combustion. Some of these substances have well documented toxic and mutagenic effects, for example hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene and chlorinated dibenzofurans and dibenzodioxins. The amount of byproducts formed is higher from the titanium dioxide/hexachloroethane munition than from the zinc munition.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182