Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A new anthropometric measuring system based on a video imaging technique.

A new anthropometric measuring system based on a video imaging technique. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jönsson Per-Gunnar, Hedlund Lars, Sundqvist Roger
Ort: Umeå
Sidor: 22
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40278-4.6)
Nyckelord Antropometri, ansiktsmått, videoteknik, andningsskydd
Sammanfattning Den ökade användningen av CAD/CAM-teknik vid formgivning av skyddsmasker har lett till ökade krav på tredimensionell information beträffande ansiktsdimensioner hos de blivande brukarna av skyddsmasker. För att möta dessa krav har ett nytt antropometriskt mätsystem baserat på videoteknik konstruerats. Utrustningen är lätt att transportera och den tillåter reproducerbara mätningar. Man kan snabbt samla in antropometriska ansiktsdata och apparaturen är lättskött. Principer för och användning av det nya mätsystemet beskrivs.
Abstract The increased use of CAD/CAM techniques in respirator design imposes larger demands on three-dimensional facial information of potential respirator wearers. In order to meet those requirements a new anthropometric measuring system based on a video imaging technique has been designed. The system is portable and allows for accurate reproducible measurements. It can rapidly collect facial anthropometric data and the operation is easy. The principles and the operation of the new measuring system is described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182