Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biologisk dosimetri : en översikt över tillgängliga metoder för bestämning av stråldos.

Biologisk dosimetri : en översikt över tillgängliga metoder för bestämning av stråldos. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandström Björn
Ort: Umeå
Sidor: 28
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40282-4.3)
Nyckelord Biologisk dosimetri, joniserande strålning
Sammanfattning Denna rapport redovisar det aktuella kunskapsläget om biologisk dosimetri av joniserande strålning. Kunskaperna har inhämtats dels genom läsning av litteratur inom området samt dels genom deltagande i ett symposium om "Trends in biological dosimetry" i Lerici, Italien, 22-27 oktober 1990. Biologisk dosimetri definieras i rapporten som en bestämning av stråldos gjord i efterhand utifrån analys av förändringar i symtom, blodprov, biopsi eller annat biologiskt material. Rapporten är skriven för personer med grundläggande medicinska kunskaper, men skall även kunna läsas av andra kategorier av intresserade med hjälp av den lista på förklarade termer som ingår.
Abstract The literature concerning biological dosimetry of ionizing radiation is reviewed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182