Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forest fire simulation using PHOENICS.

Forest fire simulation using PHOENICS. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Näslund Erik
Ort: Umeå
Sidor: 19
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40283-4.5)
Nyckelord Forest fire, gas dispersion
Sammanfattning Datorstödd hydrodynamik (Computational Fluid Dynamics, CFD) används som ett verktyg för att studera spridningen av de förbränningsgaser som uppstår vid skogsbrand. De relevanta hydrodynamiska ekvationerna löses med hjälp av en generell ekvationslösare (PHOENICS), vars grafiska möjligheter används för att presentera beräkningens resultat. Det huvudsakliga syftet med simuleringen är att visa att den här typen av modellering är möjlig att utföra, och att den ger fysikaliskt konsistenta resultat. Denna preliminära studie visar att CFD i allmänhet, och PHOENICS i synnerhet, kan vara ett användbart verktyg vid eventuell kommande modellutveckling.
Abstract Computational fluid dynamics (CFD) is used as a tool to study the dispersion of the airborne pollutants that are originating from a forest fire. The set of relevant fluid dynamic equations is solved with the aid of the general equation solver (PHOENICS), whose graphical capability is used to display the results of the computation. The main objectives of the simulation are to show that such a dispersion model is possible to carry out, and that it gives physically reasonable results. This preliminary study shows that CFD in general, and PHOENICS in particular, can be a useful tool in this context.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182