Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Strålkänslighet i samband med vistelse i skydd - effekter av värme.

Strålkänslighet i samband med vistelse i skydd - effekter av värme. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rosander Kerstin
Ort: Umeå
Sidor: 26
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40290-4.3)
Nyckelord Stråleffekter, helkroppsbestålning, 125 IUdR, hematopoiesis, värme
Sammanfattning Föreliggande arbete har genomförts på uppdrag av Räddningsverket som också finansierat projektet. Syftet var att utröna om reaktionerna efter en bestrålning under en radiakbeläggning försämrades om den därpå följande vistelsen skedde i ett skyddsrum. Klimatet i skyddsrummet var 32oC och av 85% fuktighet. De utförda experimenten på möss visade att detta klimat befrämjar återhämtningen efter en bestrålning. Om däremot en vistelse i kyla påbörjas efter 3 dagar i skyddsrummets miljö försämras den påbörjade återhämtningsprocessen. Om vistelse skett i kyla före vistelse i skyddsrummet så gav inte detta någon försämring. I experimenten har både dödliga doser och en låg dos, motsvarande ca 1 Gy för människa, använts. I det senare experimentet har cellnybildning i mjälte, tymus och benmärg studerats.
Abstract The present study was initiated and financially supported by the Swedish National Rescue Services Board. The purpose was to examine how the response after whole body irradiation was influenced by a subsequent exposure to heat. The temperature and the humidity of the environment after irradiation was chosen to 32oC and 85% respectively, reflecting the situation in a shelter. Experiments performed with mice showed that the recovery after irradiation was then improved. However, when the environmental temperature was changed to 4oC after 3 days, the past irradiation recovery process was reduced. On the other hand, when the mice was placed in 4oC before irradiation no changes in the response was noticed. In the experiments presented, lethal as well as sublethal doses (corresponding to 1 Gy in humans) were used. Cell proliferation in the spleen, thymus and in the bone marrow was studied.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182