Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Cytokiner för ABC-skydd : en litteraturstudie.

Cytokiner för ABC-skydd : en litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lilliehöök Bo
Ort: Umeå
Sidor: 71
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40291-4.4)
Nyckelord Cytokiner, interleukiner, kolinistimulerande faktorer, infektion, joniserande strålning, senapsgas, immunostimulerande ämnen
Sammanfattning Cytokiner är ett samlingsnamn för grupper av immunoreglerande proteiner. De är intressanta för ABC-skydd genom sin förmåga att påskynda hematopoes och aktivera ett skadat immunsystem. Redan finns kliniska tillämpningar framförallt genom att öka antalet överlevande benmärgstransplanterade patienter, att hjälpa patienter med låga granulocytantal och i tumörterapi. I en framtid kan sannolikt även manipulering av cytokinnivåer förbättra skyddet mot infektioner hos individer med ett intakt immunsystem. Cytokiner bildar tillsammans med immunceller och andra celltyper ett komplext nätverk. En detaljerad bild hur detta nätverk ser ut går idag inte att ge. Enskilda cytokiner har dock identifierats genom specifika effekter. Rapporten är en redovisning av de bäst karaktäriserade cytokinernas egenskaper. Dessa kroppsegna ämnen måste idag, när de används vid terapi, administreras genom injektion med allt vad det innebär av biverkningar och kostnader. Alternativa lågtoxiska, icke kroppsegna ämnen finns som ger endogen produktion av cytokiner. Rapporten beskriver även ett urval av sådana ämnen. Rapporten är skriven för personer med elementära kunskaper i cellbiologi och immunologi.
Abstract Cytokines is a generic term for groups of proteins that participate in immunoregulation. They are of interest for NBC protection by their ability to hasten hematopoesis and activate a damaged immune system. There are already clinical applications in particular to improve survival after bone marrow transplantation, to help patients with low number of blood granulocytes and in tumor therapy. In the future, manipulations of cytokine levels might improve protection against infections in individuals with an intact immune system. Cytokines form together with cells of the immune system and other cell types a complex network. Today we cannot give a detailed description of this network. However, individual cytokines have been identified through specific effects. The report describes the properties of the best characterized cytokines. These endogenous substances must today, when used as therapeutics, be administered by injection with resulting side effects and costs. Alternative low toxic, non endogenous substances are available that give endogen production of cytokines. The report describes a selection of such substances.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182