Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulation of radioactive fallout using the MATHEW/ADPIC model.

Simulation of radioactive fallout using the MATHEW/ADPIC model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Thaning Lennart, Näslund Erik
Ort: Umeå
Sidor: 24
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40292-4.3)
Nyckelord Atmosfärisk diffusion, radioaktiv beläggning
Sammanfattning Transport och deposition av radioaktiva partiklar som härrör från en atombombsexplosion i mellaneuropa simuleras via den Eulerska datormodellen MATHEW/ADPIC. Jämförelser görs mellan utfall som erhålls när de parametrar som simulerar vertikalt vindfält och våtdeposition varieras. De resulterande depositionsmönstren jämförs också med beräkningar som tidigare gjorts med en Lagrangesk trajektoriemodell. I rapporten visas att utfallet av simuleringarna är starkt beroende av de varierade parametrarna (vertikalvind och nederbörd) och att det därför är av stor vikt att de delarna av modellbeskrivningen är korrekt.
Abstract Transport and deposition of radioactive particles emerging from a nuclear explosion in the middle part of Europe is simulated via the Eulerian computer model MATHEW/ADPIC. Comparisons are made between the calculated outcomes when varying parameters governing vertical wind and wet deposition. The resulting deposition patterns are also compared to calculations performed earlier with a Lagrangian trajectory model. It is shown that the outcome of the simulations is very sensitive to the varied parameters (vertical wind and precipitation) and it is therefore of great importance that those parts of the model are correctly described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182