Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Faktorer som inverkar på vätskedroppars effektiva våta yta i en markbeläggning av C-stridsmedel.

Faktorer som inverkar på vätskedroppars effektiva våta yta i en markbeläggning av C-stridsmedel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Winter Stellan
Ort: Umeå
Sidor: 53
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40295-4.5)
Nyckelord Markbeläggning, C-stridsmedel, uppsugning, torkning, avdunstning, impaktion, utflytning
Sammanfattning Beteendet hos nedfallna droppar från ett anfall med kemiska stridsmedel kan ha väsentlig inverkan på tiden för inhalationsrisker och kontaktrisker. Impaktion, utflytning, uppsugning och torkning av droppar som bildar en markbeläggning har därför undersökts. Bland annat befanns det att droppar som nyligen impakterat med terminalhastighet har en filmtjocklek som är nästan oberoende av dropparnas volym. På porösa underlag kan uppsugningen vara så snabb att dropparnas area fryses utan att ytterligare utflytning sker. Större delen av den uppsugna vätskan avdunstar då också med full potentialavdunstning som från en fri vätskeyta.
Abstract The behaviour of the liquid drops from a chemical attack might influence the agent persistence time considerably. Because of this, we have investigated impaction, spreading, absorption and drying the drops forming a ground deposit. Among other things, it was found that newly impacted (terminal speed) drops have a film thickness which is almost independent of the drop volume. On a porous substrate the sorption might be so fast that no essential further spreading and area enlargement take place. The main part of the infiltrated liquid then evaporates with full potential rate as from a free liquid surface.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182