Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskning om kontinuerliga och momentana tunga gasmoln : sammanfattning av ett europeiskt samarbetsprojekt.

Forskning om kontinuerliga och momentana tunga gasmoln : sammanfattning av ett europeiskt samarbetsprojekt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Winter Stellan
Ort: Umeå
Sidor: 90
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40296-4.5)
Nyckelord Aerosol, fältförsök, hinder, jet, koncentrationsfluktuation, propan, spridning, tung gas, variabilitt, vindtunnelmätning
Sammanfattning Rapporten utgör en översikt av projektet BA som ingick i forskningsprogrammet "Major technological hazards" inom EG 1987-1990. I detta projekt studerades md hjälp av vindtunnlar, fältförsök och matematiska modeller hur variabilitet och hinder påverkar spridning av tunga gaser.
Abstract The report is a survey of the project BA, which was part of the CEC research programme "Major technological hazards" 1987-1990. In this project, the influence of variability and obstacles on heavy gases was studied by the help of field experiments, wind tunnel modelling and mathematical modelling.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182