Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gene technological studies of an alpha-amylase based expression system in Streptomyces. 2. Cloning and regulation of an alpha-amylase gene in Streptomyces lividans.

Gene technological studies of an alpha-amylase based expression system in Streptomyces. 2. Cloning and regulation of an alpha-amylase gene in Streptomyces lividans. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Osterman Annika, Granström Micael, Forsman Mats
Ort: Umeå
Sidor: 21
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40299-4.4)
Nyckelord Streptomyces, beta-laktamas, alfa-laktamas, interferon-alfa2, acetylkolinesteras
Sammanfattning Streptomyces är en gram-positiv bakterie som de senaste 50 åren rönt stort intresse p g a sin förmåga att producera sekundära metaboliter såsom antibiotika och industriella enzymer. Streptomyces har goda egenskaper som produktionsvärd och produktionssystem för främmande proteiner i denna bakterie är under utveckling. Vi har konstruerat en reglerbar expressionsvektor för produktion och sekretion av heterologa proteiner. Syftet med detta produktionssystem har främst varit att framställa enzymet acetylkolinesteras i stora mängder för användning som skydd mot C-stridsmedel. Vektorn är baserad på den stärkelse-inducerbara promotorn och styrsignalerna för sekretion från en alfa-amylasgen från ett kompostisolat av Streptomyces. På grund av att produktionsnivåerna av de olika heterologa proteiner, när motsvarande gen var insatt i expressionvektorn, var låga jämförda med den ursprungliga alfa-amylasproduktionen (Osterman et al. 1992), gjordes en studie av alfa-amylasgenens regulatoriska region. Här beskriver vi kloningen och karaktäriseringen av alfa-amylasgenen och dess kontrollregioner och visar att ett uppströms aktiverande element har betydelse för genens aktivitet. kvantitativa RNA-analyser indikerar dessutom att post-transkriptionella mekanismer bidrar till regleringen av genuttrycket.
Abstract Streptomyces is a gram-positive soil bacteria which during the last 50 years has received much interest due to its ability to produce secondary metabolites such as antibiotics and industrial enzymes. Streptomyces are well suited as host for production of foreign proteins and hence expression system in this bacteria are under development. We have constructed a regulated expression vector for production and secretion of heterologous proteins. The vector is based on the starch-inducible promoter and the signals for secretion from an alpha-amylase gene from a compost isolate of Streptomyces. Expression levels of the heterologous genes in the secretion vector were lower than the alpha-amylase gene expression levels in the original strain (Osterman et al. 1992). Therefore, a study on the regulatory region of the alpha-amylase was performed. Here we described the cloning and characterization of the alpha-amylase gene and its control regions. It is shown that an upstream activating element is of importance for the gene activity. Quantitative RNA analysis indicate that besides the transcriptional control exerted by the upstream activating element there are post-transcriptional mechanisms contributing to the control of gene expression.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182