Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Enzympärlor - ett punktindikeringssystem med möjlighet att särskilja sarin och soman.

Enzympärlor - ett punktindikeringssystem med möjlighet att särskilja sarin och soman. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olofsson Göran, Rönnberg Inger, Jönsson Ulf
Ort: Umeå
Sidor: 11
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40301-4.6)
Nyckelord Indikering, nervgas, soman, gelpärlor, kolinesteras
Sammanfattning Ett nytt punktindikeringssystem baserat på immobilisering av kolinesteras till små (0,05-02 mm) stora gelpärlor, vilka i sin tur immobiliseras till en glasyta, beskrivs. Systemet uppvisar känslighet och lagringsstabilitet jämförbar med befintliga punktindikeringssystem. Fördelarna är: 1) Möjlighet att särskilja sarin och soman 2) Snabbare än befintliga system 3) Enkel och billig tillverkningsteknik 4) Enkla, billiga och relativt ofarliga övningshjälpmedel, vilka inte bygger på blockering av enzymreaktionen, kan utformas.
Abstract System for manual point detection of nerve agents is shown. Cholinesterase is immobilized to gel-beads in glass capillary tubings. The system has capability to discriminate soman from sarin.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182