Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Spåranalys av kemiska stridsmedel i luft : provtagning på porösa polymerer med efterföljande termisk desorption.

Spåranalys av kemiska stridsmedel i luft : provtagning på porösa polymerer med efterföljande termisk desorption. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lakso Hans-Åke
Ort: Umeå
Sidor: 36
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40302-4.6)
Nyckelord Adsorption, trace analysis, nerve gases, nitrogen phosphorous detector, Tenax TA, chromosorb 102, Carbotrap, breakthrough volume, desorption parameters
Sammanfattning Tre adsorbentmaterial har utvärderats med avseende på deras kapacitet för provtagning av kemiska stridsmedel i luft. Materialen som undersöktes var Carbotrap, chromosorb 102 och Tenax TA. Efter avslutad provtagning analyserades adsorbenterna med termisk desorption. Detta innebär att adsorbenten upphettas samtidigt som gas strömmar igenom adsorbentbädden, vilket betyder att det som sitter på adsorbewntytan desorberas av. För analyserna av adsorbentmaterialen användes en termisk desorptionsinjektor (Chrompack) vilekn anslöts till en gaskromatograf (Hewlett-Packard) som var utrustad med flamjonisations- och kväve-fosfordetektor. Arbetet visar att av de tre undersökta materialen lämpade sig Tenax TA bäst för provtagning och termisk desorption av organiska fosforföreningar.
Abstract Three adsorbents hve been evaluated for their capacity on sampling chemical warfare agents in air. The materials were Carbotrap, Chromosorb 102 and Tenax TA. After the sampling was completed the adsorbents were analysed with thermal desorption. This means that the adsorbent is being heated and at the same time flushed with gas, which leads to complete desorption on everything on the adsorbents surface. For the analysis of the adsorbents a thermal desorption injector (Chrompack) in connection with a gas chromatograph (Hewlett-Packard) was being used. The gas chromatograph was equipped with flame ionisation- and nitrogen phosphorous detectors. The study shows that Tenax TA was the most suitable adsorbent for sampling and thermal desorption of organic phosphorous compounds.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182