Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Investigation of the performance of activated carbon filters under humid conditions.

Investigation of the performance of activated carbon filters under humid conditions. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ferry Anders
Ort: Umeå
Sidor: 40
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40303-4.6)
Nyckelord Aktivt kol, gasfilter, luftfuktighet, sorptionsmodeller
Sammanfattning Hälsovådliga gaser och ångor kan avlägsnas ur luft med hjälp av filtrering genom ett filter med aktivt kol. Effektiviteten i filterprocesen beror på de fysikaliskt-kemiska egenskaperna hos gaserna och det aktiva kolet. Denna rapport avser att ge en överblick av tidigare beskrivna dynamiska modeller som tar hänsyn till luftfuktighetens inverkan på filtrens prestanda. Temperatureffekter har inte beaktats.
Abstract Toxic and harmful gases and vapours can be removed from the air by filtration through activated carbon filters. The efficiency of the filtration process depends on the physico-chemical properties of the gases and the activated carbons. The present paper attempts to give a survey of the existing dynamic models that account for humidity effects on the performance of activated carbon filters. The effect of temperature has not been investigated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182