Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kondenserade gaser under vinterförhållanden : en förstudie för räddningstjänsten.

Kondenserade gaser under vinterförhållanden : en förstudie för räddningstjänsten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Winter Stellan, Granbom Per Olof
Ort: Umeå
Sidor: 45
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40305-4.5)
Nyckelord Räddningstjänst, kondenserad gas, snö, is, klor, svaveldioxid, ammoniak, etylenoxid, svavelsyra, propan, butan, förångning, vattenlöslighet, smältvärme, pölutbredning, lösningsvärme
Sammanfattning Med hjälp av litteraturdata har kondenserade gasers beteende vid spill vintertid studerats. Det befanns att vätskorna lätt tränger ned genom snö och breder ut sig på underlaget. På is kan de bilda stora pölar med endast 0,5 mm vätskefilm. Studien tyder på att snö kan ge upphov till stor och snabb förångning av vätskor med låg kokpunkt. Experiment föreslås för att utröna graden av förångning av klor, ammoniak och svaveldioxid när dessa spills i snö under olika topografiska förhållanden. Experiment föreslås också för att undersöka brännbarhet och förbränningsförlopp hos ångor av propan och butan i snö. För ämnena ammoniak, etylenoxid och svavelsyra föreslås särskilda experiment för att utröna hur vattenlöslighet och isens smältvärme påverkar förångning, vätskeutbredning och aggregationstillstånd.
Abstract Behaviour of spills of condensed gases under winter conditions have been studied, using literature data. It was found that the liquids easily penetrate a snow layer and spread along the bottom of the snow cover. On flat ice the liquids may spread until the liquid film is only 0,5 mm thick. The study indicates that snow might give rise to considerable and fast evaporation of liquids having a low boiling point. Experiments are proposed to investigate the fraction of evaporation of chlorine, ammonia and sulphur dioxide when they are spilled onto snow at various topographic conditions. Experiments are also suggested to study how vapours of propane or butane burn in snow. For ammonia, ethylene oxide and sulphuric acid special experiments are recommended to find out how water solubility affects evaporation, pool spreading and state of aggregation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182