Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Byggnader för animalieproduktion : inventering, beskrivning och beräkning av skyddsfaktorer för joniserande strålning - effekter på strålnivån i byggnader genom saneringsåtgärder.

Byggnader för animalieproduktion : inventering, beskrivning och beräkning av skyddsfaktorer för joniserande strålning - effekter på strålnivån i byggnader genom saneringsåtgärder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Inger, Ulvsand Thomas, Hansson Johan, Dolby Carl-Magnus
Ort: Umeå
Sidor: 31
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40306-4.3)
Nyckelord Animalieproduktion, joniserande strålning, skyddsfaktorer, sanering
Sammanfattning Inventering av byggnader för animalieproduktion i Sverige har genomförts. Byggnaden har delats in i kategorier och för dessa har skyddsfaktorn för joniserande strålning beräknats. Rapporten beskriver också den teoretiska effekten på strålnivån inuti byggnader, som ett resultat av saneringsåtgärder.
Abstract Inventory of buildings for livestock production has been made. The buildings have been divided into different categories and for these, the production factors for ionizing radiation have been calculated. The report also describes the theoretical effect on the radiation level inside, resulting from decontamination efforts.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182