Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bakteriella toxiner - morgondagens hot?

Bakteriella toxiner - morgondagens hot? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hjalmarsson Karin, Norlander Lena, Rosqvist Roland
Ort: Umeå
Sidor: 45
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40310-4.4)
Nyckelord Toxin, vaccin, läkemedel, identifiering, stelkramp, kikhosta, difteri, kolera, tetanus, botulinus, enterotoxin, antrax
Sammanfattning I över ett århundrade hartoxiner från sjukdomsalstrande bakterier studerats och under 80- och 90-talet har de varit föremål för intenvis forskning där genteknologin haft en framträdande plats. Denna litteratursammanställning beskriver kunskapsläget för ett utvalt antal bakteriella toxiner för vilka struktur och verkan till stor del klarlagts. Andra aspekter som diskuteras är produktion av toxiner i olika system, utnyttjande av toxiner som läkemedel och vaccin, samt metoder att identifiera toxiner. Rapporten behandlar även teknikutvecklingens inverkan på riskerna för tillämpning inom området biologiska och kemiska stridsmedel.
Abstract Toxins from pathogenic bacteria have been studied for the last century and have remained objects for intense research over the last decade. The power of gene technology has been used to increase the understanding of structure and mechanisms of action of bacterial toxins. Aspects, that are discussed, are production of toxins in different systems, the use of toxins as new therapeutic agents and vaccines and methods for identification of toxins.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182