Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CASPAR : användarhandbok. Version 1.0.

CASPAR : användarhandbok. Version 1.0. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Melin Lena, Westman Sune, Sundström Sture, Holmström Hans, Ericsson Jimmi, Rejnus Lars
Ort: Umeå
Sidor: 172
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40313-4.7)
Nyckelord Scenario, insatsbeskrivning, miljöbeskrivning, simuleringsberäkning, presentation av resultat, diagram, isolinjer, larmmall, skadeutfallsberäkning, skyddsnivå, förbandsdatabas
Sammanfattning Användarhandledning för simuleringssystemet CASPAR (Chemical Attack Simulation Protection And Risk). CASPAR är ett studieverktyg, beslutsstödssystem och utbildningshjälpmedel inom området skydd mot kemiska stridsmedel. CASPAR används för simulering av flyg- eller artilleriangrepp med kemiska stridsmedel. Utdata utgörs bl a av larmmall, primärmolnsdata, kvarliggningstid, koncentrationsfält, doseringsfält, markbeläggning och skadeutfall. Skadeutfallet beräknas med hänsyn till aktuellt personligt skydd och stridsaktivitet. Resultaten presenteras grafiskt direkt på kartunderlag. Angreppspunkten och plats för skadeutfallsberäkning bestäms genom att peka och klicka på kartunderlaget. Resultaten kan även presenteras i tabell- och diagramform varvid en plats pekas ut genom att peka och klicka i vald tabell. Med programmet Förbandsdatabas som är direkt åtkomligt från CASPAR kan databaser skapas med olika förband med dess ingående enheter och grupperingsplatser. Informationen i en förbandsdatabas presenteras som pekobjekt på kartan och skadeutfallsberäkning kan göras för enheter och/eller grupperingsplatser. Förflyttning av enheter kan snabbt ske genom att peka och klicka direkt på kartunderlaget. CASPAR körs i Windows-miljö tillsammans med kartpresentationssystemet MilPresil.
Abstract User´s guide for the computer based simulation system CASPAR (Chemical Attack Simulation Protection And Risk). CASPAR is a tool for studies, decision support and education in the field of protection against CW agents. CASPAR can be used for simulating air raids or artillery fire with CW agents. Output consists of alarm pattern, primary cloud data, persistent time, concentration and dosage areas, ground contamination, casualties etc. The casualties are calculated with regard to the personal protective equipment and combat activity. The results from the simulation are shown grafically on digital maps. The ground zero and the place for casulaty calculation are determined by choosing a point on the map. The results can also be shown as tables and diagrams. The results is hereby determined by choosing a cell in the table. In the computer program Military Unit Data Base which is made available from CASPAR, the user can create data bases with different types of units and deployment places. the information in a data base can be plotted on digital maps and casualties can be calculated woth for units and deployment places. Units can be moved directly on the map by using the mouse. CASPAR runs in Microsoft Windows environment on PC as well as the map presentation system MilPres II.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182